Personvernerklæring for BliFlink.no1.Behandlingsansvarlig
Kainaat Qaiser (daglig leder) er på vegne av BliFlink.no behandlingsansvarlig for BliFlink.nos behandling av personopplysninger.

2.Personopplysninger som lagres av Leksehjelper
Vi lagrer følgende opplysninger av Leksehjelper: Kategori 1: fornavn, etternavn, kjønn, alder, url til Facebook-konto dersom oppgitt, og tidspunkter Leksehjelper kan undervise, e-postadresse, samt fag og Leksehjelpers beskrivelse av seg selv.

3.Personopplysninger som lagres av Elev
Vi lagrer følgende opplysninger av Elev: fornavn, etternavn og e-postadresse.

4.Formål med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker, som å opprette en kontakt mellom Leksehjelper og Elev. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom BliFlink.no og leksehjelpen/eleven (GDPR art. 6 (1) (b). Dersom bruker ikke er villig til å oppgi sine opplysninger åpnes ikke muligheten til å tilby eller motta leksehjelp. Dersom du henvender deg til oss, for eksempel med spørsmål eller innspill, kan vi behandle ditt navn, kontaktinfo og opplysninger i henvendelsen så langt det er nødvendig for å behandle henvendelsen din. Denne behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 (1) (f), hvor vår berettigede interesse er å følge opp og besvare dine henvendelser.

5.Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Disse er lagret frem til du sletter din profil. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapselen vi bruker lagrer påloggingsinformasjonen din i to uker og kalles en “session key”.

6.Utlevering av personopplysninger til tredjepart
BliFlink.no kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. BliFlink.no kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

Opplysningene fornavn, etternavn, url til Facebook-konto dersom oppgitt, og tidspunkter Leksehjelper kan undervise, samt fag, vil kun ligge synlig for Elev på nettsiden.

Bruk av Facebook sine produkter Når du deler informasjon gjennom Facebook sine produkter som finnes via våre sider og kanaler, er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (”Facebook”) ansvarlige for innsamling av dine personopplysninger og andre detaljer, samt overføring av disse til Facebook. Det Facebook gjør med dine personopplysninger og andre detaljer etter å ha tatt i mot slik informasjon er kun Facebook sitt ansvar og dekkes av Facebook sin sikkerhetspolicy. Når BliFlink.no behandler personopplysninger innhentet fra Facebook, så vil BliFlink.no også være behandlingsansvarlig og behandle personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen.

7.Sletting av personopplysninger
Leksehjelper og Elev kan når som helst slette sin egen konto.

8.Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene BliFlink.no behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 10. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot vår behandling av personopplysninger med oss først.

9.Informasjonssikkeret
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av AWS.

10.Kontakt
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til brukervern@bliflink.no.