Hva må du som leksehjelper passe på?
Kriterier

 • Du er over 18 år.

 • Du har god faglig forståelse og kompetanse i minst ett fag.

 • Du har mulighet til å sette av minst én time i uka til å hjelpe elever.

Gutt ved PC

Regler

 • Du skal ikke ta betalt for å gi leksehjelp.

 • Du skal aldri be om telefonnummer, bosted, eller annen personinformasjon fra elever.

 • Du står fritt til å velge hva slags platform du tilbyr undervisning på, men du skal aldri presse elever over på platformer dersom de ikke ønsker det (f.eks. videochat).

 • Dersom du opplever ukomfortable situasjoner, eller misbruk av platformen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Vi har nulltoleranse for useriøs bruk av platformen både fra elever og leksehjelpere, og er her for å hjelpe deg. Useriøs bruk av plattformen vil medføre utestengelse.

Retningslinjer og tips

 • BliFlink forsøker å være en åpen platform, der elever og leksehjelpere selv kan finne av hva slags tilbud og hjelp som passer dem best.

 • Forsøk å være så tydelig du kan på hvordan du ønsker å undervise, hva du kan hjelpe med, og hva slags platformer du foretrekker (chat, epost, video). Dette må du gjerne skrive om i din kontakt-beskrivelse, så elever lett kan finne en leksehjelpere som passer dem.

 • Forsøk å gjøre undervisningen så interaktiv som mulig, og unngå å gjøre oppgaver eller innleveringer for elever uten at de bygger forståelse for emnet.

Hjelper du til med en skriftlig innlevering?Du bør:

 • Peke på gjentagende feil i språk.

 • Kommentere disposisjonen.

 • Foreslå innholdsendring.

 • Komme med konkrete forslag for å løfte teksten.

Du bør ikke:

 • Rette teksten uten markeringer.

 • Skrive om avsnitt.

 • Rette opp alle gramatiske feil.

Hjelper du til med realfag?Du bør:

 • Forklare stegene i en utregning.

 • Forklare metoden for å gå frem.

 • Gi forståelse for sentrale konsepter.

 • Peke på hvor feil er gjort.

Du bør ikke:

 • Gjøre en utregning uten videre forklaring.